Публічний договір ( оферта ) на надання послуг

1. Загальні положення

1.1. Цей Публічний Договір ( Угода та/або Оферта ) являє собою офіційну пропозицію Фізичної особи-підприємця Мельника Сергія Петровича ( далі – Компанія ) з надання послуг юридичним та/або дієздатним фізичним особам ( далі – Користувач ) на умовах, що викладені в цій Угоді.

1.2. Відповідно до статті 633 Цивільного Кодексу України ( ЦК України ) ця Угода є публічним договором, і в разі прийняття ( акцепту ) викладених нижче умов будь-яка дієздатна фізична або юридична особа ( далі Користувач ) зобов'язується виконувати умови цієї Угоди.

1.3. У цій оферті, якщо зміст не вимагає іншого, наведені нижче терміни вживаються у такому значенні:

Оферта - публічна пропозиція Виконавця, адресована будь-якій дієздатній фізичній та/або юридичній особі, укласти з ним Публічний договір про надання послуг на умовах, що містяться в цій Угоді, зважаючи на всі додатки;

Акцепт - повне прийняття Користувачем умов Угоди;

Компанія - Фізична особа – підприємець Мельник Сергій Петрович ( ідентифікаційний код 2874405557 );

Користувач - будь-яка дієздатна фізична або юридична особа, яка прийняла умови цієї Угоди та користується послугами Компанії. Від імені юридичної особи користування Сайтом здійснюється уповноваженим співробітником / представником такої юридичної особи;

Сайт/и - інтернет-сайт http://meblivdim.com/, який адмініструється Компанією і представляє собою комунікаційну платформу для розміщення контенту ( далі по тексту - Сайт та/або Сайти );

Реєстрація - прийняття Користувачем Оферти на укладання цієї Угоди і процедура, в ході якої Користувач за допомогою заповнення відповідних форм Сайту надає необхідну інформацію для використання Сервісів Сайту. Реєстрація вважається завершеною тільки в разі успішного проходження всіх її етапів відповідно до опублікованих на Сайті інструкцій.

Авторизація - введення зареєстрованим Користувачем своїх логіна і пароля для доступу до Сервісів Компанії та входу в Особистий кабінет.

Особистий кабінет - персональна сторінка зареєстрованого Користувача на Сайті, за допомогою якої зареєстрований Користувач здійснює управління своїм обліковим записом (акаунтом) та Балансом (якщо є).

Логін - ідентифікатор Користувача при авторизації на Сайті, який він використовує в процесі користування Сервісами Компанії відповідно до цього Договору. В якості Логіна використовується номер мобільного телефону або адреса електронної пошти Користувача. Забороняється реєструвати і використовувати кілька Логінів одним і тим же Користувачем. При цьому не допускається використання Користувачем Логіна, який використовується іншим Користувачем.

Пароль - символьна комбінація, призначена автоматично програмним забезпеченням Сайту в момент реєстрації (надалі Користувач може самостійно змінити Пароль), що забезпечує в сукупності з Логіном ідентифікацію Користувача при використанні Сервісів Компанії, які надаються відповідно до цього Договору.

Баланс - віртуальний рахунок Користувача на Сайті, що відображає суму перерахованих Користувачем Компанії грошових коштів в якості передоплати за надані Компанією Сервіси Користувачеві.

Контент - результати інтелектуальної діяльності, які розміщуються Компанією та/або Користувачем на Сайті, включно, але не обмежуючись: назва та опис виробів та/або товарів, фотографії, характеристики виробу/товару/послуги, рекламні матеріали, інформація про Користувача, відгуки, оголошення, та інше;

Сервіси - сукупність наданих Компанією у відповідності з цією Угодою послуг для Користувачів на платній чи безоплатній основі, по реєстрації та перевірці Користувачів, розміщенню на Сайті Контенту Користувачів та іншої інформації;

Правила конфіденційності - умови роботи Компанії з конфіденційною інформацією на Сайті. Правила конфіденційності є невід'ємною частиною Договору.

Персональні дані - це відомості чи сукупність відомостей про фізичну особу, яка за їх допомогою ідентифікована або може бути конкретно ідентифікована.2. Предмет Договору

2.1. Предметом даного Договору є надання Компанією та використання Користувачем Сервісів. Цей Договір встановлює правила та умови використання Користувачем Сервісів Компанії.

2.2. Укладення даної Угоди відбувається шляхом прийняття ( Акцепту) Користувачем пропозиції Компанії, викладеної в цій Угоді. Моментом укладення даної Угоди рахується момент будь-якої взаємодії Користувача з Сайтом.

2.3. Будь-яка взаємодія Користувача з Сайтом ( включно, але не виключно, реєстрація на Сайті, перерахування Користувачем грошових коштів Компанії в якості оплати за надані Сервіси Компанії та/або фактичне використання Сервісів Компанії) означає беззаперечну згоду Користувача зі всіма пунктами даного Договору ( включно з його додатками ) та беззаперечне прийняття його умов із зобов'язанням дотримуватись обов'язків, покладених на Користувача згідно даного Договору. Така взаємодія з Сайтом є повним та беззаперечним Акцептом даного Договору, незнання якого не звільняє Користувача від відповідальності за недотримання його умов.

2.4. У випадку незгоди Користувача з будь-яким із положень даного Договору, Користувач не має права на використання Сервісів компанії та зобов'язаний залишити Сайт.

2.5. Місцем укладення даної Угоди Сторони визнають місцезнаходження Компанії.

2.6. Крім тексту даного Договору, порядок надання Сервісів Компанією визначається Правилами конфіденційності, які є невід'ємною частиною Договору.

2.7. Цей Договір може бути змінений Компанією без попереднього повідомлення. Продовження використання Сайту Користувачем означає згоду такого Користувача зі змінами в Договорі.

2.8. Компанія має право в будь-який момент відмовити будь-якому Користувачу в реєстрації чи/або використанні Сайту при порушенні ним умов цього Договору.

2.9. Користувач розуміє та погоджується з тим, що всі Сервіси надаються «як є» і що Компанія не несе відповідальності за жодні затримки, збої, невірне або невчасне розміщення, видалення або незбереження будь-якої персональної інформації.3. Інформація Сайту

3.1. Вся інформація, розміщена на Сайті є загальнодоступною, окрім тієї, що знаходиться у поштових сервісах Користувача. Загальнодоступною визнається така інформація, доступ до якої здійснюється безперешкодно всіма користувачами через Сайт. Під доступом розуміється надання користувачам права публічного перегляду.

3.2. На Сайті відсутня цензура, але при цьому вся інформація, яку Користувач розміщує, повинна відповідати інформаційному напрямку Сайту, нормам етики, моралі, звичаям ділового обороту, а також нормам чинного законодавства.

3.3. Компанія може також зібрати, об'єднати і зберегти анонімну інформацію про відвідувачів Сайту, типу хобі відвідувачів, їх інтереси, характер закупівель, уподобань в музиці і т.п. Тоді ці дані можуть використовуватись для моделювання змісту Сайту і оголошень, щоб покращити уявлення відвідувачів про нього. Крім того, Компанія може також розділити сукупну інформацію про Користувачів з рекламодавцями, діловими партнерами, спонсорами та іншими третіми особами. Користуючись Сайтом Користувач надає свою беззаперечну згоду на вищезазначені дії Компанії. Реєструючись на Сайті Користувач надає Компанії, в тому числі - в особі його уповноважених осіб (юридичні особи та фізичні особи-підприємці, які його представляють та від імені яких укладаються договори з Користувачами), згоду на включення всіх його персональних даних, що містяться на Сайті до бази персональних даних відповідних уповноважених осіб, а також згоду на обробку зазначених персональних даних та їх розкриття третім особам, без отримання від нього додаткової згоди та/або повідомлення, з метою забезпечення реалізації адміністративно-правових, трудових, господарських, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку та аудиту, забезпечення ефективної роботи Сайту. Користувач, шляхом реєстрації на Сайті, підтверджує, що він повідомлений про включення його персональних даних до бази персональних даних і ознайомлений з метою обробки його персональних даних. Компанія може збирати наступну інформацію про Користувача: ім'я, прізвище, по батькові, уповноваженої особи, назву, реквізити, контактні телефони, адресу електронної пошти, адреса розташування та інше.

3.4. Служби Сайту можуть містити посилання на інші ресурси. Ви визнаєте і погоджуєтеся з тим, що Компанія не несе жодної відповідальності за доступність цих ресурсів і за їх контент, а також за будь-які наслідки, пов'язані з використанням цих ресурсів.4. Права та обов'язки Компанії

4.1. Обов'язки Компанії полягають виключно в забезпеченні можливості отримання Користувачем Сервісів Компанії в порядку, визначеному цим Договором.

4.2. Компанія залишає за собою право на свій власний розсуд змінювати або видаляти будь-яку опубліковану на Сайті інформацію, припиняти, обмежувати або припиняти доступ Користувача до Сервісів Компанії в будь-який час з будь-якої причини.

4.3. Компанія має право встановлювати будь-які обмеження у використанні Сервісів Користувачами.

4.4. Компанія має право змінювати умови цього Договору. Використання Користувачем Сервісів Компанії після будь-яких змін Договору означає його згоду з такими змінами та / або доповненнями.

4.5. Компанія має право розміщувати рекламну і / або іншу інформацію в будь-якому розділі сайту без узгодження з Користувачем.

4.6. У разі порушення Користувачем умов цього Договору, Компанія має право призупиняти, обмежувати або припиняти доступ такого Користувача до будь-якого з Сервісів Компанії в односторонньому порядку в будь-який час, не несучи відповідальності за будь-яку шкоду, яка може бути заподіяна Користувачеві такими діями

4.7. Компанія має право здійснювати розсилання Користувачам повідомлень, в тому числі електронних повідомлень на адреси електронної пошти Користувача або SMS-повідомлень на номери мобільних телефонів Користувача, що містять організаційно-технічну, інформаційну чи іншу інформацію про можливості Сервісів Компанії.

4.8. Компанія зобов'язується не використовувати облікові дані Користувача, отримані при реєстрації в цілях, не передбачених цим Договором та додатками до нього і гарантує нерозголошення цих даних, за винятком випадків, коли розкриття такої інформації є обов'язком Компанії в силу законодавства України.

4.9. Компанія має право здійснювати модерацію всього Контенту і в будь-який момент на свій розсуд видаляти його з розміщення на Сайті без пояснення причин.

4.10. Компанія залишає за собою право видаляти зі своїх серверів будь-яку інформацію або матеріали, які, на думку Компанії, є неприйнятними, небажаними або такими, що порушують цей Договір.

4.11. Компанія зобов'язана виконувати інші обов'язки, встановлені цим Договором.5. Права та обов'язки Користувача

5.1. Користувач зобов'язується виконувати умови цього Договору та додатків до нього, а також оплачувати надані йому Сервіси в порядку і на умовах, передбачених цим Договором та додатків до нього.

5.2. Користувач зобов'язується самостійно знайомитися з інформацією про умови надання йому Сервісів Компанією та їх вартості.

5.3. Користувач зобов'язується використовувати Сервіси тільки в законних цілях, дотримуватися чинного законодавства України, а також права та законні інтереси Компанії.

5.4. Користувач не має права вчиняти дій, які впливають на нормальну роботу Сайту і є його несумлінним використанням. Користувач зобов'язується не використовувати будь-які пристрої, програми, процедури, алгоритми і методи, автоматичні пристрої або еквівалентні ручні процеси для доступу, придбання, копіювання або відстеження змісту Сайту.

5.5. Користувач зобов'язується не здійснювати дій, спрямованих на отримання доступу до чужого особистого профілю / облікового запису, шляхом підбору логіна і пароля, злому або інших дій.

5.6. Користувач не має права передавати, відступати, продавати, передавати в користування і т.п. свої логін і пароль для доступу до Сайту і Сервісів, а також права на Сайт, третім особам без згоди Компанії. У разі передачі логіна і пароля або прав на Сайт будь-якій третій особі, всю відповідальність за дії такої третьої особи після цього несе Користувач.

5.7. Користувач зобов'язується не використовувати самостійно або із залученням третіх осіб можливості Порталу з метою, які можуть бути кваліфіковані як порушення прав третіх осіб на об'єкти інтелектуальної власності, недобросовісна конкуренція, інше порушення чинного законодавства України. Користувач не має права використовувати інформацію Сайту для особистих некомерційних цілей.

5.8. Користувач підтверджує, що він є повністю дієздатним (щодо фізичних осіб), правоздатним (щодо юридичних осіб), над ним не встановлено піклування в будь-якій формі.

5.9. Користувач гарантує, що володіє всіма правами на використання матеріалів, що розміщуються ним при створенні Контенту.

5.10. Користувач зобов'язується надати за запитом Компанії додаткову інформацію, яка має безпосереднє відношення до наданих Сервісами (послуг) даного Сайту.

5.11. Користувач зобов'язується дотримуватися майнові і немайнові права авторів та інших правовласників при використанні Сайту.

5.12. Користувач має право направляти інформацію Компанії за фактами порушення іншими Користувачами своїх зобов'язань, що випливають з умов укладених ними договорів, що регламентують виконання / надання послуг, укладених з використанням наданих Компанією Сервісів.

5.13. Користувач може мати інші права та нести інші обов'язки, встановлені цим Договором.6. Відповідальність сторін

6.1. Компанія не несе відповідальність за будь-які помилки, упущення, переривання, дефекти і затримки в обробці або передачі даних, збої в лініях зв'язку, знищення будь-якого обладнання, неправомірний доступ третіх осіб до Сайту, що стали причиною обмеження доступу Користувача до Сервісів. Компанія не відповідає за будь-які технічні збої або інші проблеми будь-яких телефонних мереж або служб, комп'ютерних систем, серверів або провайдерів, комп'ютерного або телефонного обладнання, програмного забезпечення, збоїв сервісів електронної пошти або скриптів з технічних причин, за нормальне функціонування і доступність окремих сегментів мережі Інтернет і мереж операторів електрозв'язку, задіяних при здійсненні доступу Користувача до Сервісів.

6.2. Компанія не відповідає за відповідність Сервісу цілком або його частин очікуванням Користувача, безпомилкову та безперебійну роботу Сервісу, припинення доступу Користувача до Сервісу, а також за збереження логіна і пароля Користувача, що забезпечують доступ до Сервісів, з причин, пов'язаних з технічними збоями апаратного або програмного забезпечення Компанії, і не відшкодовує Користувачу будь-які пов'язані з цим збитки.

6.3. При порушенні Користувачами умов цього Договору Компанія залишає за собою право обмежити доступ Користувача до Сервісів Компанії на тимчасовій основі, а в разі грубого і / або неодноразового порушення умов цього Договору відмовити в доступі до Сервісів на постійній основі.

6.4. Компанія не несе відповідальності перед Користувачем за обмеження доступу до Сервісів, за припинення доступу до Сервісів, якщо ці обмеження і припинення виникли внаслідок обставин непереборної сили, які виникли після укладення цього Договору та на настання яких Сторони не могли вплинути, включаючи, але не обмежуючись, наступним: війна, заколоти, страйки, саботаж, ембарго, пожежі, повені, стихійні лиха, погіршення радіоелектронної або радіологічної обстановки, вибухи, дії або бездіяльність уряду України або іншої країни, акти державних органів і / або органів місцевого самоврядування, внесення змін до законодавства України, аварії на мережах загального користування, зміни умов доступу до лінійно-кабельних споруд зв'язку.

6.5. Компанія не несе відповідальність перед Користувачем або будь-якими третіми особами за будь-які прямі та / або непрямі збитки, включаючи упущену вигоду або втрачені дані, шкоду честі, гідності або діловій репутації, понесені у зв'язку з використанням ним Сервісів, або неможливості його використання, або несанкціонованого доступу до комунікацій Користувача третіх осіб.

6.6. Компанія не несе відповідальності за будь-які збитки електронним пристроям Користувача або іншої особи, будь-якого іншого обладнання або програмного забезпечення, викликані або пов'язані з використанням Користувачем Сервісів.

6.7. У разі пред'явлення третіми особами, в тому числі іншим Користувачем, претензій до Компанії, пов'язаних з використанням Користувачем Сервісів Компанії, Користувач зобов'язується своїми силами і за свій рахунок урегулювати розміщення в ній інформації з третіми особами, захистивши Компанію від можливих збитків і розглядів, або виступити на стороні Компанії в таких розглядах, а також відшкодувати збитки Компанії (включаючи судові витрати), завдані їй у зв'язку з претензіями і позовами, пов'язаними з розміщенням матеріалів і / або діяльністю Користувача на Сайті.

6.8. Компанія не несе відповідальності за використання (як правомірне, так і неправомірне) третіми особами інформації, розміщеної на Сайті, включаючи її відтворення і поширення, здійснені як в рамках Сайту, так і іншими можливими способами.

6.9. Компанія залишає за собою право в односторонньому порядку видаляти розміщений Користувачами Контент на вимогу від правовласників або компетентних державних органів, а також у разі, якщо розміщений Контент порушує права (в т.ч. права інтелектуальної власності) третіх осіб, або не відповідає на думку Компанії, принципам суспільної моралі. Компанія також має право вимагати у Користувача підтверджуючі документи на розміщений Контент.7. Інтелектуальна власність

7.1. Сукупність програм, даних, торгових марок, об'єктів авторського права, і інших об'єктів, що використовуються на Сайті, є інтелектуальною власністю його законних правовласників і охороняється законодавством про інтелектуальну власність України, а також відповідними міжнародними правовими договорами і конвенціями. Будь-яке використання елементів, символіки, текстів, графічних зображень, програм та інших об'єктів, які входять до складу Сервісу, крім дозволеного в цьому Договорі, без дозволу Компанії чи іншого законного правовласника є незаконним і може послужити причиною для судового розгляду і притягнення порушників до цивільно-правової, адміністративної та кримінальної відповідальності відповідно до законодавства України.8. Термін дії Договору та припинення надання послуг

8.1. Цей Договір набуває чинності з моменту початку використання Користувачем будь-якого Сервісу Сайту, або з моменту реєстрації Користувача на Сайті, і діє безстроково.

8.2. Користувач має право припинити свою реєстрацію на Сайті в односторонньому порядку, без попереднього повідомлення про це Компанії і пояснення причин.

8.3. У разі якщо Компанією були внесені будь-які зміни до Договору в порядку, передбаченому цим Договором, з якими Користувач не згоден, він зобов'язаний припинити використання Сервісів Сайтів. Факт продовження використання Сайтів є підтвердженням згоди Користувача з відповідною редакцією Договору.

8.4. Користувач згоден з тим, що Компанія залишає за собою право припинити дію логіна/пароля Користувача і видалити будь-яку інформацію при порушенні цього Договору.

7.2. Компанія також припиняє надавати послуги доступу до своїх платних сервісів, якщо Користувач не здійснив своєчасної оплати за продовження використання платних можливостей Сайту.9. Заключні положення

9.1. Цей Договір і відносини між Компанією та Користувачем регулюються законодавством України. Питання, не врегульовані Договором, підлягають вирішенню відповідно до законодавства України.

9.2. Визнання судом будь-якого положення Договору недійсним або тим, що не підлягає примусовому виконанню не тягне за собою недійсності або невиконання інших положень цього Договору.


Обирайте та замовляйте меблі з нами. Чекаєм на ваші відгуки та пропозиції.
Луцьк, Волинська область, Україна
+38 (099) 744 91 99
+38 (098) 744 91 99
+38 (073) 744 91 99
E-mail: meblivdim@gmail.com